Jowat Scandinavia AB med huvudkontor i Hjärup samt lokalkontor i Göteborg är ett helägt dotterbolag till Jowat AG med huvudsäte i Detmold, Tyskland. Jowat AG är en stor aktör på den globala marknaden och finns representerade i samtliga världsdelar. Produktion bedrivs i fem egna fabriker i Tyskland, Schweiz, USA och Malaysia.