Chestnut End Seal

Förseglar ändträ vid vid torkning av virke!

  • Artnr: CH 30219

Beskrivning av artikel

End Seal från Chestnut products är ett paraffinvax som används för att försluta ändträ på nysågat timmer för att slöa ner själva torkprocessen och på så sätt undvika sprickbilning. 

Den kan även användas för arbetsstycken där man lämnat arbetsstycket halvfärdigt och där det då är risk att det spricker. Ett typiskt exempel är när man svarvar skålar och grovsvarvar skålen i vått trä och sedan torkar ämnet innan man arbetar vidare med skålen.

Applicera frikostigt, normalt med en pensel men kan även sprayas om behov finns för det. Appliceras på den mista delen av ämnet, oftast ändträt där fukten med störst säkerhet dunstar från. Det som händer när man försluter ändträt är att fukten tvingas ur trät över en större yta vilket resulterar i en långsammare torkprocess.