Rubrik

Jigg för raka eggar

Komplettera er Tormek!

  • Artnr: SE-77

Beskrivning av artikel

Med SE-77 jiggen är det enkelt att ställa in dina stäm­järn och hyveljärn för en 90° slipning. Jiggens design ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad slipning med högsta precision i slutresultatet. Du kan även ställa in jiggen för slipning av en aningen konvex form.

Jiggen SE-77 för raka eggar är en vidareutveckling av SE-76. Den har försetts med en rörlig gavel som kan ställas in med hjälp av två mindre justeringsrattar, vilket ger möjlighet för finjustering vid behov. Detta kan krävas om verktyget inte är exakt parallellt med stenen, är mycket smalt eller om stålet är aningen vridet. Inställningen för finjustering görs på några sekunder genom att släppa på en av justeringsrattarna och dra åt den andra.

Jiggens konstruktion möjliggör även positionering och slipning av koniska verktyg, som t.ex. japanska stämjärn. Säkerhetsstoppen håller stadigt kvar jiggen på universalstödet och förhindrar att verktyget glider av slipstenen. Du riskerar därmed inte att skada dina fingrar när du slipar. Jiggen passar stämjärn och hyveljärn upp till 77 mm bredd.

Slipning av en konvex form

De flesta hyveljärn kan ha fördel av att ha en svag konvex form. Graden av rundning beror på typ av hyvel och är ungefär lika som tjockleken på den spåna som hyveln tar. Tack vare den rörliga gaveln på SE-77 kan du erhålla den optimala konvexa formen för ditt verktyg.

Vid konvex slipning centrerar du verktyget under jiggens vridpunkt, markerad med ett streck.

Ju mer du släpper på justerings­rattarna A och B, desto större pendelrörelse får du, vilket ökar konvexiteten.

Stadig montering och säker slipning

Verktyget rätas upp i jiggen efter dess övre och plana yta. Jiggens skuldra (A) gör det enkelt att montera verktyget korrekt i 90°. Trycket från plattans mitt fördelas till kanterna, vilket ger en stadig positionering av verktyget i jiggen, utan att du behöver forcera låsningen.

Konstruktion

Jiggen består av en bas med en låsplatta och två låsskruvar för fixering av verk­tyget. Jiggen löper på universalstödet i nylonbussningar tvärs över slipstenen. Eggvinkeln ställs in med finjusteringen (3) på universalstödet (4).

Den har två säkerhetsstopp, som förhindrar verktyget att glida av slipstenen under slipningen. Ett inre stopp (1) som placeras efter verktygets bredd och ett yttre fast stopp (2), som skruvas i änden på universalstödet.

Jiggen riktar upp verktyget efter dess övre, plana yta, vilket gör det lättare att montera det rätt (utan att vridas). Andra jiggar kräver manuell uppriktning.

Låsplattan har en förhöjning i centrum som gör att även korta verktyg som har en konisk övergång mot skaftet kan monteras säkert, t.ex. japanska stämjärn. Övre sidan, som styr verktyget är konstruerat så att trycket fördelas till kanterna, så att verktyget sitter stadigt utan att skruvarna dras åt maximalt