Rubrik

Kontraprofilfräs D=41, L2=24

För skåpluckor och vitrindörrar S=12mm

  • Artnr: 326-001

Beskrivning av artikel

För tillverkning av skåpluckor med spegelfyllning. Kontraprofilfräsarna nedan monteras ihoip på två olika sätt beroende på vilket av fräsmomenten som skall futföras. Vänster bild (A) visar stålens och lagrets position vid fräsning av noten och den synliga profilen. På höger bild (B) har profil och notstål skiftats coh styrlagret flyttats, för att motfogen i tvärstycksgavlarna ska kunna utföras. Ramtjocklek 16-22mm. Om tjockare ram föredras , falsas ramstyckena helt enkelt ner från baksidan. Utförlig arbetsinstruktion medföljer i förpackningen. OBS! Genom att enbart nyttja profilstålet utökas användningsområdet även till ren kantprofileringen