Grundolja Universal 1lit

  • Artnr: 10101

Beskrivning av artikel

Grundolja

Torkande olja som gör trä vattenavstötande, rötbeständigt, formstabilt och böjhållfastare.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. 

GRUNDOLJA utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består av torkande dvs oxiderande fettsyror som  är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Oljan torkar dvs reagerar med luftens syre och bildar linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i trä. 

Vid 20°C och god ventilation torkar GRUNDOLJA inom ett dygn.

GRUNDOLJA gör trä rötbeständigt genom att göra det vattanavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna näring ur oljan.

Fältförsök och försök i rötkammare visar att GRUNDOLJAN skyddar trä j jord mot röta under minst 24 år.

BRUKSANVISNING

Trä kan skyddas med GRUNDOLJA på flera sätt, enklare behandling ger ytligt skydd. Med mer krävande metoder tränger oljan djupare in, till och med till kärnan.

Ytbehandling

Påför rikligt av GRUNDOLJA med pensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Oljan tränger in några tiondels millimeter i träet.

Impregnering

Värm GRUNDOLJA till 130°C i en fritös, om nära epoxi till 90°C. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel - syntetborst håller inte den höga temperaturen. Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä.
Metoden ger 1-1,5 mm inträngning.
Om du värmer ytan med en värmepistol eller infravärmare medan du arbetar tränger oljan in upp till 2-3 mm.

När du behandlar trä med GRUNDOLJA vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger in i träet. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm GRUNDOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GRUNDOLJA – den varken bränner eller osar. Den har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den eller stryka av penseln som du nyss doppat i den mot handflatan. GRUNDOLJANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.

Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om du vill undvika detta, avlägsna efter 20-30 minuter (efter 1-2 timmar vid kall olja), noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Om du vill avlägsna sådant skinn, skrapa försiktigt bort det med en sickel och polera med olja.

Låt oxidera: Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Limma eller måla

Du kan limma och måla trä impregnerat med GRUNDOLJA. 

VARNING
RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.